Masukan No Kad Pengenalan

Kad Pengenalan Kakitangan:

Semak Rekod Tugas Kakitangan

Kolej Vokasional Gerik

No Kad Pengenalan:

Hakcipta © 2015 - 2018 Kolej Vokasional Gerik. Hakcipta Terpelihara

Log Pentadbir Sistem


Bilangan Laporan Tugas hari ini: 0 orang

Sistem e-Pentadbiran kakitangan telah dikemaskini pada 04.02.2023,6:29 pm