(Technical and Vocational Education Division)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(Ministry of Education Malaysia)
ARAS 5 & 6, BLOK E14, PARCEL E
(Level 5 & 6, Block E14, Parcel E)
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
(Federal Government Administrative Centre)
62604 PUTRAJAYA
_______________________________________________________________________________

BORANG A : BORANG KEMASUKAN KE KOLEJ VOKASIONAL GERIK AMBILAN 2023

A: MAKLUMAT PEMOHONAN RAYUAN

NAMA:
NO KAD PENGENALAN:
JANTINA :
KEWARGANEGARAAN:
KETURUNAN:
PENYAKIT/ALAHAN:
ALAMAT:
POSKOD:
NEGERI:
EMAIL:
NAMA SEKOLAH ASAL:

B: BUTIR - BUTIR LATAR BELAKANG IBU/BAPA/PENJAGA

NAMA BAPA/IBU/PENJAGA:
NO KAD PENGENALAN BAPA/IBU/PENJAGA:
PERKERJAAN BAPA/IBU/PENJAGA:
PENDAPATAN BAPA/IBU/PENJAGA:
BILANGAN TANGGUNGAN:
NO TELEFON 1:
NO TELEFON 2:
HUBUNGAN:

C: PROGRAM /KURSUS YANG DIMINATI

PILIHAN 1 :
PILIHAN 2 :
PILIHAN 3 :
PILIHAN 4 :
PILIHAN 5 :
PILIHAN 6 :
PILIHAN 7 :

C: PENGAKUAN

Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar. Saya faham sekiranya ada maklumat yang tidak benar, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berhak menolak permohonana ini atau menarik balik tawaran yang diberikan . Saya juga bersedia untuk menerima tawaran ke mana - mana KV/SMT atau program/kursus lain.

* Keputusan rayuan adalah muktamad. KV akan menghubungi calon yang berjaya
* Lampiran dokumen seperti berikut perlu di upload secara online : 1. Salinan Kad Pengenalan 2. Salinan Keputusan PBS 2022

PENTING :Pastikan anda sediakan 2 file dalam bentuk pdf bagi salinan kad pengenalan dan salinan keputusan PBS 2022 sebelum anda mula mengisi borang online ini kerana langkah berikut anda dikehendaki upload 2 file tersebut dalam sistem kami.

Tandatangan Ibubapa/penjaga : (Masukan nama penuh sahaja)
Tarikh :