SISTEM E-SELIDIK

Sistem ini dibangunkan untuk membuat kajian selidik mengenai mutu perkhidmatan di Kolej Vokasional Gerik.

Sila klik butang dibawah untuk menjawab soal selidik yang disediakan.