Masukan No Kad Pengenalan

Kad Pengenalan Kakitangan:

Semak Kehadiran Kakitangan

Kolej Vokasional Gerik

No Kad Pengenalan:

Hakcipta © 2015 - 2018 Kolej Vokasional Gerik. Hakcipta Terpelihara

Log Pentadbir Sistem


Bilangan Kakitangan hadir bertugas dan berkerja dalam talian: 8 orang

Sistem e-kehadiran kakitangan telah dikemaskini pada 15.07.2020,3:51 pm