SISTEM E-GRAB

BORANG PEMOHONAN ONLINE

PERMOHONANA KEBENARAN PENGGUNAAN KENDERAAN SENDIRI OLEH GURU UNTUK MEMBAWA MURID BAGI URUSAN RASMI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MAKLUMAT PEMOHONAN

NAMA :
JAWATAN:
PEMANDU :
NAMA SEKOLAH:
JENIS KENDERAAN :
SILA NYATAKAN JIKA LAIN-LAIN :
MODEL KENDERAAN:
NO PENDAFTARAN:
TARIKH TAMAT LESEN MEMANDU :
TARIKH LAMAT CUKAI JALAN/INSURANS KENDERAAAN:
JARAK LOKASI URUSAN RASMI: KILOMETER
TARIKH:
TEMPAT:
TUJUAN/JENIS TUGAS
NO RUJUKAN SURAT:
NAMA MURID : MURID 1 :
MURID 2 :
MURID 3 :
MURID 4 :
MURID 5 :
MURID 6 :
MURID 7 :
MURID 8 :
SEBAB-SEBAB KENDERAAN SENDIRI PERLU DIGUNAKAN:
KONDISI KENDERAAN DAN PEMANDU
KENDERAAN DALAM KEADAAN BAIK :
CUKAI JALAN DAN INSURANS KENDERAAN DALAM TEMPOH SAH LAKU :
KESIHATAN PEMANDU DALAM KEADAAN BAIK :


Bilangan pemohonan yang diterima:16 surat dan bilangan yang telah diluluskan 1 surat dan bilangan yang masih belum diluluskan 15 surat

Sistem Mysurat telah dikemaskini pada 13.07.2024,1:59 pm

Hakcipta © 2015 - 2021 Kolej Vokasional Gerik. Hakcipta Terpelihara