SISTEM E-ADUAN

BORANG E-ADUAN ONLINE

e-Aduan ini dibangunkan dan dilaksanakan bagi menyediakan satu medium untuk menerima aduan mengenai pengoperasian Kolej Vokasional Gerik melalui internet. e-Aduan ini juga merupakan sebahagian daripada usaha berterusan KVG untuk memperbaiki mutu perkhidmatan dan penyampaian dari semasa ke semasa.

MAKLUMAT ADUAN

KATEGORI ADUAN:
KETERANGAN ADUAN:
NAMA:
NO KAD PENGENALAN:
ALAMAT E-MEL:
NO TELEFON:
ALAMAT:
POSKOD:
BANDAR:
NEGERI :